Thiết bị kiểm tra độ chính xác cao

Hộp kiểm tra cháy

Ghế kiểm tra sức bền toàn diện

Máy thử độ mòn dây leo

Quy mô phân tích điện tử

Máy kiểm tra khả năng đàn hồi của bọt

Máy kiểm tra độ bền tải

Kính hiển vi độ sâu nóng chảy

Máy cắt kim loại

Máy đánh bóng kim loại

Máy thử phun muối

Người kiểm tra SIP

Máy kiểm tra thí nghiệm vật liệu phổ quát

băng ghế thử nghiệm độ bền giảm xóc

Máy cắt kim loại